Thông báo thay đổi đại điểm học chính trị hè năm học 2015-2016

Tháng Tám 10, 2015 11:37 chiều

Trường THCS Cẩm Giàng nhận được công văn về việc chuyển địa điểm học chính trị hè năm học 2015-2016, ngày 10/8/2015: Công văn trước địa điểm tại trường THCS Phủ Thông, công văn này sang địa điểm Hội trường UBND huyện Bach Thông. Các đồng chí trong trường chú ý đến đúng địa điểm mới để học tập.