Giới thiệu

Mùa thu sang lá trúc vàng đẹp quá

Lá mía xanh nhung quệt vào mái rạ

Gạch mới nung đá trắng chất bên đường

Khói lò bay quanh những phố phường

Sắt sáng chói những bể dầu xưởng máy                                                         22-17783

Và trường học đã mọc lên từng dãy